KRÁSY ALJAŠKY a YUKONU

Velký okruh Aljaškou a kanadským Yukonem BESTSELLER !! 3.045 mil / 4.870 km

Bestseller z naší nabídky klasických zájezdů Vám nabízí poznání jednoho z nejodlehlejších koutů naší planety. Aljaška a kanadský Yukon jsou oázami divočiny v Severní Americe, a my Vám umožníme do nich nahlédnout a seznámit se s jejich životem a obyvateli za asistence našich zkušených průvodců. Během Vaší cesty budete cestovat po zemi, lodními trajekty, vyhlídkovým autobusem i výletní lodí, pohybovat se budete v oblastech, kde počty medvědů převyšují počty lidí… Připravili jsme pro Vás jedinečný zájezd, který sleduje nejkrásnější a nejzajímavější místa Aljašky a Yukonu. Vy se připravte na setkání s medvědy, losy, cariboo a dalšími zvířaty obývajícími tento drsný, ale nesmírně krásný kout Země.

* K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.

* K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.

* Minimální počet 6 osob.

* Zájezd může být směrován opačně.


Termíny a ceny

Termín Kód Dnů Odlet z Strava Cena Stav
01.06. - 15.06.2023 230601 15 Praha - Václav Havel Bez stravy 108 990 Kč
Uzavřený
15.06. - 29.06.2023 230602 15 Praha - Václav Havel Bez stravy 109 990 Kč
Uzavřený
29.06. - 13.07.2023 230603 15 Praha - Václav Havel Bez stravy 113 990 Kč
Uzavřený
13.07. - 27.07.2023 230604 15 Praha - Václav Havel Bez stravy 119 990 Kč
Uzavřený
27.07. - 10.08.2023 230605 15 Praha - Václav Havel Bez stravy 119 990 Kč
Uzavřený
10.08. - 24.08.2023 230606 15 Praha - Václav Havel Bez stravy 119 990 Kč
Vyprodaný
24.08. - 07.09.2023 230607 15 Praha - Václav Havel Bez stravy 116 990 Kč
Uzavřený
07.09. - 21.09.2023 230608 15 Praha - Václav Havel Bez stravy 109 990 Kč
Uzavřený

Itinerář

01. den

WHITEHORSE 10mil/15km

Odlet z Prahy do Whitehorse. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours si převezmete Vaše vozy a následuje odjezd do hotelu, ubytování. /dle povahy leteckého spojení možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Whitehorse druhý den dopoledne/.

02. den

WHITEHORSE 30mil/50km

Prohlídka centra hlavního města provincie Yukon, včetně Muzea Yukonu a těžby zlata. Absolvujete krátkou vycházku podél Miles Canyonu řeky Yukon, a zhlédnete „fish ladder“, zařízení umožňující táhnoucím lososům překonat přehradu na řece. Během dne byste se měli aklimatizovat na časový rozdíl 10 hodin. Odpoledne volno k samostatné vycházce v centru města…

03. den

DEMPSTER HIGHWAY, POLÁRNÍ KRUH 540 mil / 860 km

Velmi časně vyrazíte na nejdelší etapu Vašeho putování. Cílem dne je motel v Eagle Plains ležící pouhých pár kilometrů od polárního kruhu – jediná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů na slavné Dempster Highway. Cestou navštívíte známé, a starými lodníky kdysi obávané, peřeje Five Fingers na Yukonu, budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jezera, divoké řeky...Večer ubytování a půlnoční návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu po většinu léta světlo... /v případě nepřízně počasí návštěva polárního kruhu druhý den dopoledne/.

Zobrazit více

04. den

DAWSON CITY 260mil/420km

     Odjezd zpět po prašné a kamenité Dempster Highway, v odpoledních hodinách příjezd do Dawson City – slavného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horečky. Ubytování a prohlídka městečka. Doporučujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v Severní Americe, a nezapomeňte ochutnat Dawsonskou specialitu - sourtoe cocktail !!

05. den

DAWSON, BONANZA, ELDORADO 60 mil / 100 km

Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vychutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zlatý nugget, doporučujeme posedět na břehu veletoku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procházce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdysi dno tohoto údolí obrátili mnohokrát naruby… Odpoledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky: Navštívíte proslulé zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vyzkoušet vlastní štěstí!! Údolím potoka Hunker Creek podél dosud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z  navštívených míst bude hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana Welzla na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcholu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Dawson City a okolí.

Zobrazit více

06. den

POKER CREEK, WRANGELL RANGE, VALDEZ 440mil/700km

Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krásná cesta – Top of the World Highway. Tato prašná cesta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastickými výhledy stovek mil daleko na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA – Poker Creek. Územím zlatokopů budete pokračovat přes jedinou osadu na této cestě – Chicken – do městečka Tok ležícího na Alaska Higway, a odtud do Glennallenu cestou lemovanou jedinečnými výhledy na horské masívy, zasněžené štíty a ledovce národního parku Wrangell - St. Elias. Po krátké návštěvě ledovce Worthington následuje ubytování ve večerních hodinách v přístavním městě Valdez. V tomto městě končí transaljašský ropovod, a ropa je odtud expedována obřími tankery za dalším zpracováním.

Zobrazit více

07. den

PRINCE WILLIAM SOUND, WHITTIER, SEWARD 180mil / 290km

Ráno se nalodíte na trajekt, který Vás poveze během několikahodinové plavby oblastí národního parku Prince William Sound do Whittieru, městečka spojeného s okolním světem několik kilometrů dlouhým tunelem. Po vylodění odjezd do historického Sewardu, brány národních parků Gugach a Kenai Fjords. Návštěva jezera Portage se stejnojmenným ledovcem a pozorování lososů na potoce. Po příjezdu do Sewardu ve večerních hodinách ubytování.

08. den

SEWARD /NP KENAI FJORDS/ 130mil / 200km

         Po příjezdu do Sewardu polodenní volno k samostatné prohlídce tohoto rybářského městečka. Zájemce časně ráno pozveme k jedinečné plavbě do národního parku Kenai Fjords /fakultativně, ale bezvýhradně doporučujeme, délka akce je cca 6 hodin/.  Její účastníci budou obdivovat vodní ptáky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vydry… navštíví společně vyústění obrovského ledovce do mořského fjordu a budou sledovat, jak jeho kusy odpadávají do moře. S trochou štěstí lze zahlédnout i medvěda rybařícího na břehu. V odpoledních hodinách odjezd do Anchorage oblastí Gugach National Fores, cestou pozorování zvířat – oblast je hojná výskytem losů, ovcí tlustorohých a medvědů grizzly. Příjezd a ubytování v Anchorage v pozdních hodinách.

Zobrazit více

09. den

ANCHORAGE, DENALI RANGE 250mil / 400km

Dopoledne si prohlédnete Anchorage - největší a nejdůležitější město Aljašky. Po prohlídce dowtownu navštívíte také zdejší zajímavost - největší přístav hydroplánů na světě na jezeře Hood. Odpoledne odjezd do blízkosti národního parku Denali, cestou pozorování divoké zvěře. V případě dobré viditelnosti budete uvchváceni panoramatem nejvyšší hory Severní Ameriky Denali. /nabízíme nezapomenutelný fakultativní let nad NP Denali z městečka Talkeetna !!/ Ubytování ve večerních hodinách.

10. den

DENALI 140mil / 220km

Prohlídka národního parku Denali – túra busem správy národního parku s četnými zastávkami při setkáních s losy, medvědy grizzly, jeleny caribou a dalšími zvířaty. S trochou štěstí zahlédnete i vrchol nejvyšší hory Severní Ameriky Mt. Denali. Po návratu v odpoledních hodinách odjezd do Fairbanks, ubytování.

11. den

FAIRBANKS, ALASKA HIGHWAY 310mil / 500km

Ráno prohlídka centra města, poté pokračování cesty přes North Pole, Delta Junction /oficiální začátek Alaska Higway/ a Tok do osady Beaver Creek /Kanada/, ubytování.

12. den

NP KLUANE RANGE 200mil / 320km

         Dnes Vás čeká celodenní přejezd přes území Kanady. I dnes Vás budou provázet jedinečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí – národního parku Kluane. Ubytování v osadě Haines Junction ve večerních hodinách /ubytování a program dnů 12 a 13 mohou být modifikovány v závislosti na času zítřejšího odjezdu trajektu z Hainesu/.

Zobrazit více

13. den

HAINES SKAGWAY, WHITEHORSE 280mil / 450km

Krajinou plnou horských údolí sestoupíte do městečka Haines /USA/. Odtud se lodním trajektem přesunete do Skagway /USA/, městečka známého jako výchozí místo zlatokopů v dobách zlaté horečky na Klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíte výchozí bod dávné cesty přes průsmyk Chilcoot, a poté již zamíříte zpět na území Kanady do hlavního města provincie Yukon Whitehorse. Cestou dávejte dobrý pozor na černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kraji horských jezer a hlubokých lesů značné.. Navštívíte také raritu - nejsevernější "poušť" světa u městečka Carcross. Pásmo písečných dun zde vzniklo díky mimořádnému mikroklimatu. Ubytování ve večerních hodinách. /V případě dopoledního odletu spoje do Evropy z Vancouveru je možnost odletu z Whitehorse ve večerních hodinách, a noclehu v tranzitním hotelu ve Vancouveru./

Zobrazit více

14. den

WHITEHORSE, ODLET DO PRAHY 20mil / 30km

Volno do odletu. Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy.

15. den

Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.

Zájezd může být směrován opačně. Začátek a konec může být ve Whitehorse, Anchorage nebo Fairbanks.

O zájezdu

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky
 • 13x ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie
 • dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění - speciál ro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • pojištění storna zájezdu
 • vstupy a fakultativní akce nezahrnuté v programu
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • event. palivové příplatky k fakult. akcím
 • poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/

Příplatky a slevy

 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/ do 120 000 Kč / osoba - 3 190 Kč
 • příplatek za jednolůžkový pokoj - 37 200 Kč
 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/nad 120 000 Kč/osoba - 4 690 Kč

Fakultativní akce

Vstup do Muzea Yukonu cca 1 hodina | v ceně zájezdu Minimální počet účastníků: 1

Prohlídka muzea, historie dobývání zlata.

Výlet busem do NP Denali cca 5 hodin | v ceně zájezdu Minimální počet účastníků: 1

Pozorování přírody a divoké zvěře s několika zastávkami na focení.

Lodní výlet do NP Kenai Fjords cca 6 hod. | 4 950 Kč Minimální počet účastníků: 2

Vaše dobrodružství v Kenai Fjords začíná v krásném rybářském přístavu Seward. Až nastane čas se nalodit, sejdete dolů do doku k naší lodi, kde Vás přivítá náš tým palubního personálu. Cesta začíná vyplutím z přístavu Seward - dávejte pozor na místního obyvatele orla bělohlavého! Odtud se různé prohlídky ubírají jiným směrem. Jak se Resurrection Bay otevírá do drsného Aljašského zálivu, prohlubuje se Váš obzor národního parku Kenai Fjords. Bez ohledu na druh prohlídky, budete mít spoustu příležitostí k pozorování divoké zvěře. Uvidíte úžasná skalnatá pobřeží, setkáte se s naším nadšeným a znalým palubním týmem, od kterého se dozvíte mnoho zajímavých informací. Spolu s našimi vášnivými kapitány prozkoumáte majestát, kterým jsou Kenai Fjords a národní park. Bez nadsázky jeden z nejsilnějších zážitků při návštěvě Aljašky. Plavba ze Sewardu, během které uvidíte nespočet vodních a suchozemských živočichů a ptáků, musí nutně překonat Vaše představy. Připravte se na setkání s vydrami, lachtany, lvouny, kosatkami, vorvani, kormorány a papuchalky. Budete pozorovat mořské orly hnízdící na malých ostrůvcích v moři a s trochou štěstí uvidíte medvěda lovícího na břehu ryby. Cílem výletu je mohutný ledovec, jehož části neočekávaně odpadávají do moře… Zkrátka šest hodin plavby pravou aljašskou divočinou !! V ceně lehký oběd na lodi.

Let letadlem nad NP Denali cca 75 minut | 8 200 Kč Minimální počet účastníků: 2

Tato základní vyhlídková trasa je určena každému, kdo má touhu objevit majestátní pohoří Denali. Poletíte až 10 kilometrů od vrcholku Denali a poté v letové hladině sestoupíte do úžasného amfiteátru Ruth a Velké soutěsky. Prohlédnete si ledovce Tokositna a Ruth, ostré hřebeny hory Huntington, visící ledovce lpící na hoře Hunter a slavný Moose's Tooth. Absolvujte tento 45 mil dlouhý vyhlídkový let, při kterém spatříte nekonečné ledové pláně a ledovce pohoří NP Denali. V průběhu letu spatříte ledovec Kahiltna, stejnojmenný světově proslulý základní horolezecký tábor, impozantní východní stranu hory Mount Foraker, mnoho bílých vrcholků a nejvyšší horu severní Ameriky Denali.

Fotogalerie

O destinaci

Kanada

Kanada leží v severní části Severní Ameriky. Atlantské pobřeží je velmi členité s fjordy a řadou ostrovů, podobně i tichomořské. Na západě území sahají do výšek Kordillery, ve středu planiny, na východě převažují nížiny. Je tu hustá říční síť s řadou jezer.
Podnebí severu je chladné arktické, ve středu kontinentální, u pobřeží přímořské vlhké. Změna nadmořských výšek a podnebí odpovídá i vegetace, která je rovněž různorodá – od tundry a lesotundry na severu až k lesům a prériím. V zemi se nachází řada národních parků nabízejících jinde neviděné překrásné přírodní scenérie.
Generace Inuitů a dalších původních obyvatel Kanady nezanechaly před příchodem Evropanů žádnou písemnou kulturu a zbývá po nich jen archeologická směsice kostí, kamenů a nejrůznějších artefaktů. Až příchod francouzských a později britských kolonizátorů jin přinesl – výměnou za bobří kožešiny – měděné konvice a pušky, deky a brandy, křesťanství, spalničky a neštovice. Poté co Amerika vyhlásila nezávislost, odešlo na sever do Kanady asi 40 000 loajalních občanů Nové Anglie, Němců z Pensylvánie a také řada indiánů a černých afrických otroků. Ve válce roku 1812 musela Kanada čelit náporu nepřátelství Spojených států. Američané byli přesvědčeni, že Britové podporují indiánské nájezdy na americké osady podél kanadské hranice. Britský Severoamerický zákon z roku 1867 vytvořil Kanadské dominium a Kanada tak měla svého prvního ministerského předsedu.
Napětí elektrického proudu je 110 až 120V, 60 cyklů, střídavý. Zástrčky jsou standardního amerického typu, takže evropští turisté, kteří s sebou mají elektrické spotřebiče, by si měli před odjezdem do Kanady zakoupit adaptér.
Oficiální jazyky jsou francouzština a angličtina. Kanadská angličtina se velice podobá americké. V Quebecku, kanadské frankofonní provincii, se místním lidem zavděčíte, když se pokoušíte mluvit francouzsky, i když umíte pouze „Bonjour“ nebo „Merci“. Kanadská francouzština se liší od francouzské podobně jako americká angličtina od britské.
Spropitné se na účtech v restauracích neuvádí, přesto se jako projev spokojenosti očekává. Číšník v restauraci předpokládá, že obdrží cca 10 až 15 % z ceny konzumace. Nosič na letišti a v hotelu požaduje 1dolar za zavazadlo. Průvodce očekává cca 10 %.
V Kanadě se většinou užívá metrický systém. Vzdálenosti a rychlost se počítají v kilometrech. Teplota se uvádí ve stupních Celsia. Při udávání váhy potravin a velikost oblečení se používá buď metrický nebo americkobritský systém. Hmotnost na obalech potravin je uváděna většinou v uncích – ounces nebo librách – pounds, ale také v gramech.
Ottawa – hlavní město Kanady má výhodnou polohu na hranicích mezi Ontáriem a Quebecem. Je to příjemné město, nabízející pěkné prostředí s parky a vodními cestami, prvotřídní muzea a osobité památky.
Quebec – historický střed města má něco z atmosféry francouzských přístavních měst u Atlantiku. Hlavní dominanta města Chateau Frontenac leží na vrcholu skály.
Vancouver – přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné klima a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral.
×

Vstup do termálních lázní Tabacón

Půl hodiny At

Pro milovníky minerálů a obdivovatele polodrahokamů je určen tento fakultativní výlet. Prohlédnete si přírodní naleziště polodrahokamů, budete se moci podívat, jak se opracovávají a případně koupit některé z výrobků z místní dílny.