KRÁSY BOLÍVIE

Hory, jezera, pralesy i pouště Bolívie...

* Zájezd může být směrován opačně

* Minimální počet 8 osob


Termíny a ceny

Termín Kód Dnů Odlet z Strava Cena Stav
09.04. - 22.04.2022 229401 14 Praha - Václav Havel snídaně 89 990 Kč
Uzavřený
21.09. - 04.10.2022 229402 14 Praha - Václav Havel snídaně 89 990 Kč
Objednat

Itinerář

01. den

PRAHA - LA PAZ

Odlet z Prahy do La Pazu. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem.

02. den

LA PAZ

Celodenní prohlídka La Paz: Návštěva typického indiánského tržiště, Witch Doctor Market a San Francisco Colonial Church. Na Plaza Murillo zhlédnete vládní palác, budovu kongresu a katedrálu, projdete se koloniální třídou Calle Jaen a uvidíte i obytné čtvrti Obrajes, Calacoto a La Florida. Závěrem navštívíte unikátní Moon Valley.

03. den

JEZERO TITIKAKA

Časně odjezd k jezeru Titikaka, nástup na loď a odjezd na Sun Island – místo vzniku legendární říše Inků. Navštívíte Inca Garden, Inti Wata Cultural Complex včetně Ekako Underground Museum, loďařské centrum Titikaka Reed a Manco Kapac a také Pilkakaina Inca Palace.

04. den

JEZERO TITIKAKA, OSTROV SLUNCE

Plavba lodí napříč jezerem, pozorování jedinečných scenérií zdejší přírody. Po prohlídce Sanctuary of Copacabana se vydáte zpět do La Paz.

05. den

SUCRE

Transfer na letiště a odlet do Sucre. Odpoledne prohlídka tohoto hlavního města Bolívie, které je považováno za jedno z prvních kulturních center Ameriky. Jeho koloniální architektura Vás jistě uchvátí. 

06. den

TARABUCO

Celodenní výlet do Turabuco Market. Turabuco je asi 60 kilometrů vzdálené město, jehož kultura patří k nejstarším na kontinentu. Místní trh přivádí denně venkovany z širokého okolí k prodeji řemeslných výrobků, zejména různobarevných ponč a kožených přilbic.

07. den

POTOSÍ

Ráno odjezd do Potosí. Po příjezdu prohlídka tohoto koloniálního města a návštěva San Lorenzo Church a Casa de la Moneda.

08. den

CERRO RICO, UYUNI

Dopoledne prohlídka soukromého dolu Cerro Rico Mountain a seznámení se způsoby středověkého způsobu těžby. Odpoledne odjezd do Uyuni, prohlídka města a ubytování.

09. den

SOLAR DE UYUNI

Dopoledne návštěva a prohlídka proslulých solných polí v Uyuni a Isla Pescado. Odpoledne návrat do Potosí, ubytování.

10. den

SANTA CRUZ

Celodenní přejezd do Santa Cruz.

11. den

SAN XAVIER MISSION

Ráno odjezd k návštěvě nejstarší jezuitské misie San Javier, cestou návštěva měst Cotoca, Pailon, Los Troncos a Concepcion. Odpoledne možnost koupání v přehradě Sapoco.

12. den

SANTA CRUZ

Prohlídka známé katedrály z roku 1709 a staré misie. Uvidíte také domorodou řemeslnou dílnu, kde se restaurují náboženské obrazy. V San Javier Vás čeká procházka krásným palmovým hájem, návštěva laguny a komplexu Soroboqut. Odpoledne odjezd do Santa Cruz.

13. den

SANTA CRUZ - PRAHA

Transfer na letiště a odlet do Prahy.

14. den

Přílet do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí.


O zájezdu

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
 • letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům
 • 12 x ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3 - 4* se snídaní
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • stravu uvedenou v itineráři
 • komplexní pojištění - speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • program dle itineráře vč. uvedených vstupů
 • služby vedoucího zájezdu AT a místních průvodců

Cena nezahrnuje

 • pojištění storna zájezdu
 • stravu neuvedenou v itineráři
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu
 • povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích)
 • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
 • event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace
 • poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/

Příplatky a slevy

 • pojištění storna zájezdů /ERV pojišťovna/ - 2 500 Kč
 • příplatek za jednolůžkový pokoj - 26 200 Kč
 • připojištění COVID-19 /nelze samostatně/ - 590 Kč

 • sleva pro třetí osobu na pokoji - 4 200 Kč

Fakultativní akce

Fotogalerie

O destinaci

Bolívie

Bolívie je jednou ze dvou jihoamerických vnitrozemských států ve střední části And. Přes 600 km široké Andy se skládají ze Západních a Východních Kordiller, které jsou odděleny náhorní plošinou Altiplano, ležící v průměrné výšce 4000 metrů nad mořem. Na západě při hranicích s Peru najdeme nejvýše položené jezero světa Titicaca.
Nížina na východě má vlhké tropické podnebí, které se dost liší od mírného, suššího a chladnějšího podnebí náhorní plošiny Altiplana.
Území dnešní Bolívie bylo ve 30. letech 16. století dobyto Španěly. V srpnu 1825 dosáhl bolívijský lid politické samostatnosti a vyhlásil republiku. Oficiálním hlavním městem je Sucre, ale obchodním a politickým centrem je La Paz, protože je na přístupnějším místě. La Paz je v údolí řeky náhorní plošiny Altiplano ve výšce 3.658 m nejvýše položeným hlavním městem na světě. Druhým největším bolívijským městem je Santa Cruz, které je zároveň oblastním zemědělským centrem.
Vysokohorská republika láká své návštěvníky především svou přírodou – Andami, jejichž vrcholky dosahují výšky až 6.000 metrů, jezero Titicaca, amazonský prales a neobvyklou faunou – nalezneme zde velmi rozšířené medvědy, jaguáry, lamy, alpaky, tapíry, želvy, krokodýly a vládce nad Andami kondory. Za návštěvu jistě stojí La Paz s typickou koloniální třídou, Sun Island – místo vzniku legendární říše Inků, Sucre s pozůstatky úchvatné koloniální architektury či Santa Cruz s nejstarší jezuitskou misií San Javier.
×

Vstup do termálních lázní Tabacón

Půl hodiny At

Pro milovníky minerálů a obdivovatele polodrahokamů je určen tento fakultativní výlet. Prohlédnete si přírodní naleziště polodrahokamů, budete se moci podívat, jak se opracovávají a případně koupit některé z výrobků z místní dílny.