KRÁSY NOVÉ ANGLIE A VÝCHODU KANADY

Méně známé, ale neméně krásné státy USA a Kanady

Zájezd určený pro opravdové turisty, kteří netouží navštívit jen ta nejvíce známá místa. Ukážeme Vám jedinečnou přírodu Nové Anglie a severovýchodních přímořských provincií Kanady a seznámíme Vás s životem jejich obyvatel. Nesmírně zajímavý zájezd Vás jistě nezklame !!

* Zájezd může být směrován opačně.

* Minimální počet 6 osob

* K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.

* K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.


Termíny a ceny

Termín Kód Dnů Odlet z Strava Cena Stav
04.06. - 18.06.2022 221601 15 Praha - Václav Havel snídaně 69 990 Kč
Uzavřený
23.07. - 06.08.2022 221602 15 Praha - Václav Havel snídaně 79 990 Kč
Uzavřený
24.09. - 08.10.2022 221603 15 Praha - Václav Havel snídaně 69 990 Kč
Objednat

Itinerář

01. den

MONTREAL 100 mil / 160 km

Odlet z Prahy do Montrealu. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem.

02. den

BOSTON 200 mil / 320 km

Ráno odjezd na hranice USA, přejezd do Bostonu přírodou státu New Hampshire. Po příjezdu následuje prohlídka centra města a volno v centru do podvečerních hodin.

03. den

CAPE COD 240 mil / 380 km

Celodenní výlet na mys Cape Cod. Návštěva městečka Hyannis plného rezidencí slavných lidí a pitoreskního městečka Provincetown. Dle počasí možnost koupání na plážích Cape Cod Bay.

04. den

BRUNSWICK 150 mil / 240 km

Dopoledne indiv. volno v centru Bostonu, následuje odjezd do Brunswicku ve státě Maine, ubytování.

05. den

NP ACADIA 250 mil / 400 km

Putování podél pobřeží Atlantiku na východ. Zastávka v přístavních městečkách Camdenu a Belfastu, poté příjezd do národního parku Acadia. Prohlídka parku včetně výjezdu na nejvyšší horu poloostrova Mt. Cadillac. Ubytování v motelu na cestě do Calais.

06. den

SAINT JOHN, REVERSE FALLS 80 mil / 130 km

Podle pobřeží příjezd do Calais – zde překročíte hranice Kanady. Po poledni příjezd do Saint John, ubytování a zhlédnutí jedinečného přírodního úkazu, který nemá ve světě obdoby – reversních vodopádů na řece St. John.

07. den

FUNDY SOUND 250 mil / 400 km

Velmi časně odjezd lodním trajektem přes mořský záliv Fundy do Digby na poloostrově Nova Scotia. Pokračování podél pobřeží přes Yarmouth a Liverpool do místa ubytování v blízkosti města Bridgewater.

08. den

HALIFAX 145 mil / 230 km

Návštěva malebné rybářské osady Peggy’s Cove s prastarým majákem na oblých žulových skaliscích nad mořem, pak odjezd do Halifaxu. Prohlídka vojenské pevnosti, indiv. volno v centru města, ubytování.

09. den

PRINCE EDWARD ISLAND 250 mil / 400 km

Ráno odjezd do přístavu Caribou a přejezd lodním trajektem na ostrov Prince Edward, zde návštěva majáku na mysu Murray Head, který jako první zachytil signály z potápějícího se Titanicu. Prohlídka historického centra městečka Charlottetown. Odpoledne opustíte ostrov po 13 kilometrů dlouhém mostě Confederation Bridge. Ubytování v motelu na cestě do Miramichi.

10.den

GRAND FALLS 175 mil / 280 km

Prohlídka městečka Miramichi, pokračování přes Bathurst do Campbelltonu. Dále vede cesta napříč nejstarším pohořím Ameriky do Grand Falls, ubytování a prohlídka soutěsky s vodopády.

11. den

SAGUENAY SOUND 230 mil / 360 km

Velmi časně odjezd do Riviére-du-Loup. Přejezd lodním trajektem přes řeku St. Lawrence do St. Simeón, odtud do Saguenay romantickou cestou opuštěnými horami podél řeky Saguenay. Příjezd ve večerních hodinách, ubytování.

12. den

LARENTIDES, QUEBEC CITY 140 mil / 220 km

Průjezd přírodní rezervací Laurentides, dle podmínek pozorování losů a jelenů. Odpoledne příjezd do Québec City, ubytování a indiv. volno k návštěvě historického centra tohoto nejkrásnějšího města provincie Québec.

13. den

BEAUPRE, ST. ANNEBEA 90 mil / 140 km

Návštěva jedinečných vodopádů Montmorency, slavné baziliky Ste-Anne-de-Beaupré a soutěsky s vodopády na řece St. Anne /vstup není v ceně/. Odpoledne přejezd do Montrealu, ubytování.

14. den

MONTREAL 175 mil / 280 km

Prohlídka města včetně návštěvy slavné katedrály a shlédnutí města z vrcholku Mt. Royal, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

15. den

Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.

O zájezdu

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky
 • 13 x ubytování ve 3* hotelech a motelech
 • minimálně 6 x snídani
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění - speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • pojištění storna zájezdu
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu / mimo uvedené /
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • event. palivové příplatky k fakult. akcím
 • poplatky za odbavení zavazadel / letecká doprava /

Příplatky a slevy

 • pojištění storna zájezdu / ERV pojišťovna / - 1 800 Kč
 • příplatek za jednolůžkový pokoj - 16 900 Kč
 • připojištění COVID-19 /nelze samostatně/ - 590 Kč
 • připojištění COVID-19 extra + /nelze samostatně / - 1 090 Kč

 • sleva pro třetí osobu na pokoji / dvě dvoulůžka / - 3 400 Kč
 • sleva pro čtvrtou osobu na pokoji / dvě dvoulůžka / - 2 300 Kč
 • sleva pro dítě do 12 let / pokoj sdílí s rodiči / - 13 900 Kč

Fakultativní akce

Fotogalerie

O destinaci

Kanada

Kanada leží v severní části Severní Ameriky. Atlantské pobřeží je velmi členité s fjordy a řadou ostrovů, podobně i tichomořské. Na západě území sahají do výšek Kordillery, ve středu planiny, na východě převažují nížiny. Je tu hustá říční síť s řadou jezer.
Podnebí severu je chladné arktické, ve středu kontinentální, u pobřeží přímořské vlhké. Změna nadmořských výšek a podnebí odpovídá i vegetace, která je rovněž různorodá – od tundry a lesotundry na severu až k lesům a prériím. V zemi se nachází řada národních parků nabízejících jinde neviděné překrásné přírodní scenérie.
Generace Inuitů a dalších původních obyvatel Kanady nezanechaly před příchodem Evropanů žádnou písemnou kulturu a zbývá po nich jen archeologická směsice kostí, kamenů a nejrůznějších artefaktů. Až příchod francouzských a později britských kolonizátorů jin přinesl – výměnou za bobří kožešiny – měděné konvice a pušky, deky a brandy, křesťanství, spalničky a neštovice. Poté co Amerika vyhlásila nezávislost, odešlo na sever do Kanady asi 40 000 loajalních občanů Nové Anglie, Němců z Pensylvánie a také řada indiánů a černých afrických otroků. Ve válce roku 1812 musela Kanada čelit náporu nepřátelství Spojených států. Američané byli přesvědčeni, že Britové podporují indiánské nájezdy na americké osady podél kanadské hranice. Britský Severoamerický zákon z roku 1867 vytvořil Kanadské dominium a Kanada tak měla svého prvního ministerského předsedu.
Napětí elektrického proudu je 110 až 120V, 60 cyklů, střídavý. Zástrčky jsou standardního amerického typu, takže evropští turisté, kteří s sebou mají elektrické spotřebiče, by si měli před odjezdem do Kanady zakoupit adaptér.
Oficiální jazyky jsou francouzština a angličtina. Kanadská angličtina se velice podobá americké. V Quebecku, kanadské frankofonní provincii, se místním lidem zavděčíte, když se pokoušíte mluvit francouzsky, i když umíte pouze „Bonjour“ nebo „Merci“. Kanadská francouzština se liší od francouzské podobně jako americká angličtina od britské.
Spropitné se na účtech v restauracích neuvádí, přesto se jako projev spokojenosti očekává. Číšník v restauraci předpokládá, že obdrží cca 10 až 15 % z ceny konzumace. Nosič na letišti a v hotelu požaduje 1dolar za zavazadlo. Průvodce očekává cca 10 %.
V Kanadě se většinou užívá metrický systém. Vzdálenosti a rychlost se počítají v kilometrech. Teplota se uvádí ve stupních Celsia. Při udávání váhy potravin a velikost oblečení se používá buď metrický nebo americkobritský systém. Hmotnost na obalech potravin je uváděna většinou v uncích – ounces nebo librách – pounds, ale také v gramech.
Ottawa – hlavní město Kanady má výhodnou polohu na hranicích mezi Ontáriem a Quebecem. Je to příjemné město, nabízející pěkné prostředí s parky a vodními cestami, prvotřídní muzea a osobité památky.
Quebec – historický střed města má něco z atmosféry francouzských přístavních měst u Atlantiku. Hlavní dominanta města Chateau Frontenac leží na vrcholu skály.
Vancouver – přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné klima a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral.
×

Vstup do termálních lázní Tabacón

Půl hodiny At

Pro milovníky minerálů a obdivovatele polodrahokamů je určen tento fakultativní výlet. Prohlédnete si přírodní naleziště polodrahokamů, budete se moci podívat, jak se opracovávají a případně koupit některé z výrobků z místní dílny.