VELKÝ OKRUH ŘÍŠÍ INKŮ

Výběr toho nejlepšího, co může Peru a Bolívie turistům nabídnout. BESTSELLER !!

Bestseller z naší nabídky Vám nabídne to nejzajímavější, co lze v Peru a přilehlých oblastech Bolívie navštívit. Města králů Limu a Cuzco, plavby k pacifickým ostrovům Ballestas i bájnému Ostrovu Slunce na jezeře Titikaka. Navštívíme společně koloniální Arequipu i vysokohorskou metropoli La Paz, zhlédneme tajemné obrazce na slavné planině Nazca i mytické Machu Picchu, navštívíme kolébku civilizace Inků Tiwanaco a posvátné údolí řeky Urubamba, budeme sledovat let mohutných kondorů nad majestátním kaňonem Colca… Program zájezdu Vám zaručuje skvělé cestovatelské zážitky !!

* V některých termínech může být pořadí navštívených míst jiné , než je uvedeno v itineráři.

* Zájezd může být směrován opačně.

* Minimální počet 8 osob


Termíny a ceny

Termín Kód Dnů Odlet z Strava Cena Stav
21.04. - 05.05.2024 249601 15 Praha - Václav Havel strava dle itineráře 99 990 Kč
Uzavřený
23.06. - 07.07.2024 249602 15 Praha - Václav Havel strava dle itineráře 108 990 Kč
Objednat
27.07. - 10.08.2024 249603 15 Praha - Václav Havel strava dle itineráře 115 990 Kč
Objednat
22.09. - 06.10.2024 249604 15 Praha - Václav Havel strava dle itineráře 107 990 Kč
Objednat
10.11. - 24.11.2024 249605 15 Praha - Václav Havel strava dle itineráře 109 990 Kč
Objednat

Itinerář

01. den

PRAHA – LIMA

Odlet z Prahy do Limy. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. /možný i noční let s příletem v ranních hodinách následujícího dne/

02. den

LIMA, PARACAS

Po snídani prohlídka Limy - města králů, zahrnující slavné náměstí Plaza Mayor založené Franciscem Pizarrem, vládní palác, radnici a katedrálu, pěší vycházka Vás zavede zákoutími starého města k Torre Tagle Palace a Osambela House. Závěrem navštívíte moderní čtvrti San Isidro a Miraflores. Odpoledne odjezd podél pacifického pobřeží do Paracas, města na pobřeží známém nedalekými ostrovy s koloniemi vzácných vodních ptáků, Humboldtových tučňáků, lachtanů a lvounů. Ubytování a nocleh.

03. den

OSTROVY BALLESTAS, ICA, NAZCA

Dopoledne Vás čeká lodní výlet k Ballestas Islands – ostrovům osídleným tisíci vodními ptáky, koloniemi lvounů a tučňáků. Po návratu odjezd do města Ica v zemědělské oblasti jižního Peru, vyhlášeného především pěstováním vinné révy a výrobou zdejšího nápoje pisco. Navštívíte také oázu zeleně uprostřed obrovitých písečných dun, které jsou charakteristickou kulisou města. Pokračování do města Nazca, které proslavily geometrické obrazce a kresby v okolní poušti. Návštěva rozhledny, ze které lze část kreseb spatřit. Ubytování ve večerních hodinách.

04. den

PLANINA NAZCA, AREQUIPA

Na ráno jsme pro zájemce připravili fakultativní let letadlem nad slavnou planinou Nazca pokrytou tajemnými obrazci a geometrickými liniemi viditelnými právě a pouze ze vzduchu. Po této velkolepé podívané přejezd do Arequipy. Ubytování ve večerních hodinách.

05. den

AREQUIPA

Prohlídka „Bílého města“ Arequipy. Město je proslulé krásnými stavbami ze sněhově bílého kamene, a bylo též důležitým městem říše Inků. Také zde nalezneme klášter Santa Catalina, který je nejlépe dochovaným náboženským komplexem staveb v Peru.  

06. den

KAŇON COLCA, CHIVAY

Časně odjezd přes Andské hřebeny do Colca Valley – nejhlubšího kaňonu světa /dvojnásobek hloubky arizonského Grand Canyonu/, který představuje jedinečnou ukázku prehistorického inckého pěstitelství – terasová políčka pokrývají maximum prostoru a lidé z místních vesnic se dodnes živí jejich obděláváním. Cesta Vás povede několika andskými vesnicemi, kolem přírodních jezírek a minerálních pramenů, náhorními planinami s divokými lamami alpakami a vicuňas. Velikou atrakcí jsou zde obrovští kondoři, kteří se majestátně vznášejí ve vzdušném proudu nad propastí. Odpoledne ubytování v historickém městečku Chivay. 

Zobrazit více

07. den

PUNO, TITIKAKA

Přejezd krásnou vysokohorskou přírodou Andských hřebenů do města Puno ležícího na březích jezera Titikaka. Odpoledne orientační prohlídka centra města, ubytování.

08. den

JEZERO TITIKAKA, OSTROV SLUNCE

Ráno nejprve odjezd do starobylé Copacabany /přejezd hranic Bolívie/ a prohlídka zdejšího chrámu Černé Madony. Dále Vás čeká plavba katamaranem po jezeru Titikaka na Sun Island – podle některých historiků kolébku říše Inků. Zde naleznete jedinečné muzeum Inků Inti Wata, poučíte se o způsobu stavby rákosových plavidel, absolvujete šamanský obřad a zhlédnete názornou ukázku pěstitelství primitivními metodami. Pokračování cesty katamaranem Vám přinese další skvostné výhledy na panoráma zasněžených And. V podvečer dorazíte do bolivijského La Pazu. Pohled z hrany náhorní planiny na mnohamilionovou metropoli ležící hluboko pod vašima nohama patří k nejmocnějším zážitkům. Ubytování v centru La Pazu.

Zobrazit více

09. den

LA PAZ, TIWANACO

Den začnete prohlídkou La Pazu – náměstí Murillo, koloniální kostel San Francisco, katedrálu, vládní palác, Národní kongres, slavný čarodějnický market /jedinečná příležitost k nákupu suvenýrů/. Poté odjezd k prohlídce nejdůležitější předincké památce – ruinám Tiwanaco. Po prohlídce komplexu vykopávek a muzea odjezd zpět do peruánského Puna, nocleh.

10. den

PUNO - CUZCO

Dnes Vás čeká celodenní přejezd do Cuzca, sídelního města slavné říše Inků. Cesta  bude krásná, ale velmi náročná, neboť se celý den budete pohybovat ve výškách nad čtyři tisíce metrů.. Během cesty uvidíte kromě úžasné altiplanské přírody také několik pitoreskních indiánských vesnic a navštívíte několik důležitých historických památek – Racci, Pikillacta a Andahuaylillas. Po příjezdu ve večerních hodinách ubytování v centru Cuzca.

11. den

CUZCO

Dopoledne volno k odpočinku po předchozí cestě – doporučujeme Vám pouze lehkou vycházku centrem města. Odpoledne následuje prohlídka hlavních skvostů Cuzca – katedrály s jedinečnými oltáři a kaplemi Korichancha, pevnost Sacsayhuaman, bývalé lázně Tambomachay, labyrint Puca Pucara a amfiteátr Kenko.

12. den

POSVÁTNÉ ÚDOLÍ URUBAMBA

Celodenní výlet do posvátného údolí Inků – údolí řeky Urubamba. Návštěva vesnice Pisac, kde na místním tržišti řemeslníci z okolí odedávna nabízejí své zboží, odpoledne prohlídka pevnosti Ollantaytambo – jedinečné ukázky vojenské architektury. 

13. den

MACHU PICCHU

Brzy ráno přejezd do stanice Ollanta a odtud vlakem do Aquas Calientes. Po dalších dvaceti minutách jízdy v minibusu cestou plnou serpentin nad divokými srázy Vás čeká vrchol celé cesty – návštěva „Ztraceného Města Inků“ Machu Picchu. Po důkladné prohlídce jedinečného a tajuplného města se vlakem navrátíte ve večerních hodinách do Cuzca.

14. den

CUZCO – LIMA, odlet domů

Volné dopoledne v centru starobylého Cuzca. Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet přes Limu do Prahy. Fakultativně individuálně s místním průvodcem pak nabízíme  odlet do amazonské metropole Iqitos k třídennímu pobytu v Amazonském pralese  /Z Iquitos rychlým člunem a později na kánoi po Amazonce a jejích přítocích cca 160 kilometrů od civilizace, bez elektřiny, bez signálu telefonu, v lodži uprostřed jedinečného panenského pralesa budete pozorovat ptáky, hady, rostliny, v noci půjdete na lov kajmana a ve dne budete lovit dravé piraně, navštívíte domorodou vesnici…celkem 2 noci na Amazonce a 1 noc před odletem v Limě/.

Zobrazit více

15. den

PRAHA

 Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.

V některých termínech může být pořadí navštívených míst jiné než je uvedeno v itineráři.

O zájezdu

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
 • letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům
 • 13x ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4*
 • 13x snídaně, 2x oběd
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře vč. uvedených vstupů
 • služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců
 • stravu uvedenou v itineráři
 • komplexní pojištění - speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • pojištění storna zájezdu
 • stravu neuvedenou v itineráři
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu
 • letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě
 • poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/
 • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
 • eventuální nutná tranzitní víza pro cest do cílové destinace

Příplatky a slevy

 • pojištění storna zájezdů /ERV pojišťovna/do 120 000 Kč - 3 190 Kč
 • příplatek za jednolůžkový pokoj - 29 500 Kč
 • pojištění storna zájezdů /ERV pojišťovna/ do 140 000 Kč - 4 690 Kč

 • sleva pro třetí osobu na pokoji - 2 700 Kč

Fakultativní akce

Let letadlem na planinou Nazca cca 35 minut | 3 600 Kč Minimální počet účastníků: 1

Užijte si napínavý a krásný cca 35ti minutový let nad planinou Nazca, který nabízí úžasnou podívanou!! Přepravíme Vás na letiště Maria Reiche, které je vzdáleno asi 10 minut od centra Nazcy. Po odbavení a absolvování bezpečnostního breefingu bude následovat samotný vyhlídkový let. Celý let je skvělá akce!! Let malým letadlem Vám nabídne výhled na většinu obrazů zvířat a hlavní geometrické obrazce a linie planiny Nazca, jejichž většinu ze země nemáte možnost zahlédnout. Pilot manévrováním umožní dobrý výhled na každý obrazec všem cestujícím, proto ale nemůžeme let doporučit klientům kinetickými potížemi. Přesto jej vřele doporučujeme !!

Plavba katamaranem po jezeře Titicaca celý den | v ceně zájezdu Minimální počet účastníků: 1

Plavba na ostrov Alun, podle mnohých badatelů kolébka civilizace Inků /oběd v ceně/.

Celodenní výlet do Machu Picchu celý den | v ceně zájezdu Minimální počet účastníků: 1

Prohlídka posvátného města Inků /oběd v ceně/.

Třídenní pobyt v Amazonském pralese 3 dny | na vyžádání Minimální počet účastníků: 2

Po časném příletu do města Iquitos poplujete cca tři hodiny rychlou lodí proti proudu Amazonky do primitivní lodge, který se nachází v tropickém deštném pralese o rozloze 350 hektarů v biosférické rezervaci Manu, která je poblíž vesnice Atalaya. Celá oblast se nachází v přechodové zóně mezi Andským podhůřím a tropickým nížinným deštným pralesem. Nadmořská výška celé oblasti je mezi 500 m až 1050 m nad mořem. Toto výškové rozpětí vysvětluje vysokou rozmanitost divočiny. Naleznete zde peruánský ráj milovníků ptactva a přírody, která je ideální pro nadšené fotografy. Náš lodge má vlastní solárním systém na ohřev teplé vody a je zároveň energeticky soběstačný. Můžete si zde užít přirozeného prostředí bez civilizace a bez světelného smogu. Budete mít možnost pozorovat nepřeberné množství živočichů přímo v pralese. Zúčastníte se procházek a výprav do okolí. Po dvou nocích uprostřed divočiny přeletíte zpět do Limy /místní indiánští průvodci hovoří španělsky, anglicky, francouzsky a německy/.

Výlet lodí k Ballestas Islands cca 4 hodiny | v ceně zájezdu Minimální počet účastníků: 1

Lodní výlet k ostrovům osídlených tisíci vodními ptáky., koloniemi lvounů a tučňáků.

Výlet do posvátného údolí Urubamba celý den | v ceně zájezdu Minimální počet účastníků: 1

Celodenní výlet do posvátného údolí Inků - údolí řeky Urubamba. Návštěva vesnice Pisac, kde na místním tržišti řemeslníci z okolí odedávna nabízejí své zboží, odpoledne prohlídka pevnosti Ollantaytambo - jedinečné ukázky vojenské arichitektury.

Fotogalerie

O destinaci

Peru

Peru je třetí největší země Jižní Ameriky. Nachází se na jejím západním pobřeží od Tichého oceánu až po majestátní Andy.
Historie Peru sahá několik tisíc let před náš letopočet. Největšího rozkvětu však pravděpodobně dosáhla v období 10.-16. století, kdy se na jeho uzemí rozkládala mocná říše Inků. Incká říše byla jednou z nejvyspělejších kultur předkolumbovské doby. Inkové měli perfektní organizaci práce a díky ní si dokázali podrobit řadu kultur a vytvořit obrovskou říši. Koncem 16. století je Peru dobyta a připojena ke Španělsku. Nezávislost byla vyhlášena až v roce 1821. Osvoboditelé byli argentinský generál José San Martín a Simon Bolívar.
Podnebí je zde velice závislé na poloze, je zde mírné pouštní, v Andách chladnější a v Amazonii tropické s letními dešti.
Peru patří mezi turisticky nejatraktivnější země na světě. Hlavní město Lima je nazýváno městem králů, najdete zde katedrálu a klášter San Francisco, ale i muzeu antropologie a archeologie s fascinujícími kolekcemi kultur Chavin, Nazca, Mochica a Chimu. Důkazy o neobyčejnosti incké kultury nalezneme především v krásném městě Cuzco či v téměř posvátném městě Machu Picchu.
Za návštěvu jistě stojí nejvýše položené jezero na světě Titicaca, přelet nad zvláštními obrazci na planině Nazca či malebné koloniální městečko Trujillo.
×

Vstup do termálních lázní Tabacón

Půl hodiny At

Pro milovníky minerálů a obdivovatele polodrahokamů je určen tento fakultativní výlet. Prohlédnete si přírodní naleziště polodrahokamů, budete se moci podívat, jak se opracovávají a případně koupit některé z výrobků z místní dílny.