SEVERSKÉ SAFARI

ALJAŠKOU A YUKONEM V JEEPECH 3.380 mil / 5.400 km

Milovníkům dobrodružství a adrenalinu nabízíme opravdovou lahůdku: Zájezd inspirovaný dnes již klasickým okruhem AMERICA TOURS po Aljašce a kanadském Yukonu ve vozech střední kategorie SUV, které budete sami řídit!! Díky této samostatnosti /průvodce má vlastní vůz/ uvidíte a zažijete více než během standardního zájezdu. Každá přihlášená dvojice či trojice bude mít svůj vůz střední třídy SUV /Hyundai Tucson, Jeep Wrangler, Chevy Equinox, Ford Escape nebo podobný/. Trasa zájezdu vede zčásti po upravených, ale prašných nebo blátivých cestách, výjimkou není ani permafrost. Vzhledem k možné různorodosti klimatických podmínek a řidičské náročnosti některých úseků doporučujeme řízení pouze zkušeným řidičům. Povinný je věk řidiče nad 25 let.

* Protože jde o okruh, zájezd může začínat a končit v Anchorage, Fairbanks nebo Whitehorse, a může být směrovaný opačně.

* Zájezd může začínat a končit ve Whitehorse, Anchorage nebo Fairbanks.

* Minimální počet 6 osob

* K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.

* K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.


Termíny a ceny

Termín Kód Dnů Odlet z Strava Cena Stav

Itinerář

01. den

WHITEHORSE

Odlet z Prahy do Whitehorse. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours si převezmete Vaše vozy a následuje odjezd do hotelu, ubytování. /dle povahy leteckého spojení možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Whitehorse druhý den dopoledne/.

02. den

WHITEHORSE 20 mil / 30 km

Dopoledne řidiči absolvují instruktáž k řízení, způsobu komunikace a ostatní detaily, poté orientační meeting celé skupiny s průvodcem.Dále absolvujete prohlídku centra Whitehorse, včetně návštěvy Muzea Yukonu a nedalekého Miles Canyonu. Tento kaňon, kterým protéká řeka Yukon byl v době zlaté horečky obávaným místem lodníků. Zhlédnete také zařízení, které umožňuje táhnoucím lososům překonat hráz zdejší elektrárny… Zbytek dne volno k adaptaci na desetihodinový časový rozdíl.

03. den

DEMPSTER HIGHWAY 530 mil / 850 km

Velmi časně vyrazíte na nejdelší etapu Vašeho putování. Cílem dne je motel v Eagle Plains ležící pouhých pár kilometrů od polárního kruhu – jediná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů na slavné Dempster Highway. Cestou navštívíte známé, a starými lodníky kdysi obávané, peřeje Five Fingers na Yukonu, budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jezera, divoké řeky (cca 370 kilometrů po prašných a blátivých cestách). Večer ubytování. 

04. den

POLÁRNÍ KRUH, DAWSON CITY 260 mil / 410 km

Dopoledne Vás čeká návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu celé léto světlo… odjezd zpět po prašné a kamenité Dempster Highway, v odpoledních hodinách příjezd do Dawson City – slavného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horečky. Ubytování a prohlídka městečka. Doporučujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v Severní Americe!!

05. den

DAWSON, BONANZA, ELDORADO 50 mil / 80 km

Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vychutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zlatý nugget, doporučujeme posedět na břehu veletoku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procházce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdysi dno tohoto údolí obrátili mnohokrát naruby… Odpoledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky: Navštívíte proslulé zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vyzkoušet vlastní štěstí!! Údolím potoka Hunker Creek podél dosud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z  navštívených míst bude hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana Welzla na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcholu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Dawson City a okolí.

Zobrazit více

06. den

TOP OF THE WORLD 290 mil / 470 km

Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krásná cesta – Top of the World Highway. Tato prašná cesta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastickými výhledy stovek mil daleko zpět na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA – Poker Creek. Územím zlatokopů budete pokračovat přes jedinou osadu na této cestě – Chicken – do osady Tok.  Odtud Vás cesta přivede po Alaska Highway až na její konec v osadě Delta, ubytování. 

07. den

DENALI HWY 250 mil / 400 km

Nejprve zamíříte na jih po Richardson Highway do osady Paxson. Ledovci pokryté pohoří lemující silnici Vás zcela jistě uchvátí!! Hlavním zážitkem tohoto dne bude určitě průjezd po Denali Highway. Tato prašná cesta s minimálním provozem Vás povede jedinečnou aljašskou divočinou – kvetoucími močály, podél špičatých hor plných ledovců, krajinou pozoruhodnou a jako stvořenou pro pozorování divoké zvěře – zejména medvědů grizzly, losů a caribou. Večer příjezd do Healy, ubytování.

08. den

DENALI NATIONAL PARK 130 mil / 200 km

Časně zahájíte prohlídku národního parku Denali – túra busem správy národního parku s četnými zastávkami při setkáních s losy, medvědy grizzly, jeleny caribou a dalšími zvířaty. S trochou štěstí zahlédnete i vrchol nejvyšší hory Severní Ameriky Mt. Denali. Odpoledne odjezd do Anchorage, ubytování. /cestou zastávka v městečku Talkeetna pro ty, kteří mají objednaný fakultativní hodinový let nad národním parkem Denali/

09. den

SEWARD, KENAI FJORDS NP 270 mil / 430 km

Celodenní výlet do historického Sewardu a národních parků Gugach a Kenai Fjords. Návštěva ledovce Portage a pozorování lososů na potoce. Po příjezdu do Sewardu Vám nabídneme jedinečnou plavbu do národního parku Kenai Fjords /fakultativně/. Budete obdivovat vodní ptáky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vydry, navštívíme společně vyústění obrovského ledovce Aialik do mořského fjordu a budeme sledovat, jak jeho kusy odpadávají do moře… s trochou štěstí zde můžete zahlédnout i medvěda rybařícího na břehu. Návrat do Anchorage v pozdních hodinách. 

10. den

ANCHORAGE, MATANUSKA Mtn. RANGE 180 mil / 290 km

Dopolední prohlídka centra Anchorage. Odpoledne odjezd do Glenallenu cestou lemovanou jedinečnými výhledy na horské masivy, zasněžené štíty a ledovce. V závěru dne budete obdivovat pohled na věčně zasněžený vrchol Mt. Wrangell. Ubytování ve večerních hodinách.

11. den

WRANGELL ST. ELIAS Mtn. RANGE 390 mil / 620 km

Dopoledne bude Vaše cesta pokračovat oblastí národního parku Wrangell-St. Elias do osady Chitina. Po zhlédnutí nádherného panoráma zasněžených vrcholků Wrangell Range zamíříte do osady Tok, a odtud do místa ubytování v osadě Beaver Creek ležící již na území Kanady. Celé odpoledne Vás bude provázet úchvatné panoráma zasněžených velehor v popředí s divokou přírodou protkanou sítí jezer a řek – ideální místo k pozorování losů a jelenů cariboo.

12. den

KLUANE NATIONAL PARK 200 mil / 320 km

Dnes Vás čeká celodenní přejezd územím Kanady po slavné Alaska Highway. I dnes Vás budou provázet jedinečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí – tentokráte národního parku Kluane. Ubytování v osadě Haines/USA/ ve večerních hodinách.

13. den

HAINES, SKAGWAY, WHITEHORSE 280 mil / 450 km

Po prohlídce Hainesu následuje nalodění na trajekt a po tzv. Alaska Marine Highway přejezd fjordem do městečka Skagway známého jako výchozí místo zlatokopů v dobách zlaté horečky na Klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíte výchozí bod dávné cesty přes průsmyk Chilcoot, a poté již zamíříte zpět na území Kanady do hlavního města provincie Yukon Whitehorse. Cestou dávejte dobrý pozor na černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kraji horských jezer a hlubokých lesů značné. /POZOR: program tohoto nebo předchozího dne může být změněn v závislosti na času příjezdu trajektu do Skagway!/ Ubytování ve večerních hodinách.     

Zobrazit více

14. den

WHITEHORSE, odlet 30 mil / 50 km

Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště, vrácení vozů a odlet do Prahy s přestupem v Kanadě, USA či  Evropě.

15. den

Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.
Zájezd může začínat a končit ve Whitehorse, Anchorage nebo Fairbanks.

O zájezdu

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky
 • 13x ubytování ve 3* hotelech a motelech
 • pronájem vozu SUV střední třídy pro každou dvojici na dobu pobytu
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění - speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • pojištění storna zájezdu
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu
 • vstupy a fakultativní akce nezahrnuté v programu
 • provozní náklady vozidla /palivo, mýtné, parkovné/
 • případné pokuty a doplatky za poškození vozidla
 • zákonnou spoluúčast v případě nehody
 • event. palivové příplatky k fakultativním akcím
 • poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/

Příplatky a slevy

 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/ - na vyžádání
 • příplatek za jednolůžkový pokoj - 37 200 Kč
 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/nad 120 000 Kč/max do Kč 140 000/osoba - 4 690 Kč

 • sleva pro třetí osobu na pokoji /dvě dvoulůžka/ a ve voze - nelze

Fakultativní akce

Lodní výlet do NP Kenai Fjords cca 6 hod. | 4 950 Kč Minimální počet účastníků: 2

Vaše dobrodružství v Kenai Fjords začíná v krásném rybářském přístavu Seward. Až nastane čas se nalodit, sejdete dolů do doku k naší lodi, kde Vás přivítá náš tým palubního personálu. Cesta začíná vyplutím z přístavu Seward - dávejte pozor na místního obyvatele orla bělohlavého! Odtud se různé prohlídky ubírají jiným směrem. Jak se Resurrection Bay otevírá do drsného Aljašského zálivu, prohlubuje se Váš obzor národního parku Kenai Fjords. Bez ohledu na druh prohlídky, budete mít spoustu příležitostí k pozorování divoké zvěře. Uvidíte úžasná skalnatá pobřeží, setkáte se s naším nadšeným a znalým palubním týmem, od kterého se dozvíte mnoho zajímavých informací. Spolu s našimi vášnivými kapitány prozkoumáte majestát, kterým jsou Kenai Fjords a národní park. Bez nadsázky jeden z nejsilnějších zážitků při návštěvě Aljašky. Plavba ze Sewardu, během které uvidíte nespočet vodních a suchozemských živočichů a ptáků, musí nutně překonat Vaše představy. Připravte se na setkání s vydrami, lachtany, lvouny, kosatkami, vorvani, kormorány a papuchalky. Budete pozorovat mořské orly hnízdící na malých ostrůvcích v moři a s trochou štěstí uvidíte medvěda lovícího na břehu ryby. Cílem výletu je mohutný ledovec, jehož části neočekávaně odpadávají do moře… Zkrátka šest hodin plavby pravou aljašskou divočinou !! V ceně lehký oběd na lodi.

Let letadlem nad NP Denali cca 75 minut | 8 200 Kč Minimální počet účastníků: 2

Tato základní vyhlídková trasa je určena každému, kdo má touhu objevit majestátní pohoří Denali. Poletíte až 10 kilometrů od vrcholku Denali a poté v letové hladině sestoupíte do úžasného amfiteátru Ruth a Velké soutěsky. Prohlédnete si ledovce Tokositna a Ruth, ostré hřebeny hory Huntington, visící ledovce lpící na hoře Hunter a slavný Moose's Tooth. Absolvujte tento 45 mil dlouhý vyhlídkový let, při kterém spatříte nekonečné ledové pláně a ledovce pohoří NP Denali. V průběhu letu spatříte ledovec Kahiltna, stejnojmenný světově proslulý základní horolezecký tábor, impozantní východní stranu hory Mount Foraker, mnoho bílých vrcholků a nejvyšší horu severní Ameriky Denali.

Výlet busem do NP Denali cca 5 hodin | v ceně zájezdu Minimální počet účastníků: 1

Pozorování přírody a divoké zvěře s několika zastávkami na focení.

Fotogalerie

O destinaci

Kanada

Kanada leží v severní části Severní Ameriky. Atlantské pobřeží je velmi členité s fjordy a řadou ostrovů, podobně i tichomořské. Na západě území sahají do výšek Kordillery, ve středu planiny, na východě převažují nížiny. Je tu hustá říční síť s řadou jezer.
Podnebí severu je chladné arktické, ve středu kontinentální, u pobřeží přímořské vlhké. Změna nadmořských výšek a podnebí odpovídá i vegetace, která je rovněž různorodá – od tundry a lesotundry na severu až k lesům a prériím. V zemi se nachází řada národních parků nabízejících jinde neviděné překrásné přírodní scenérie.
Generace Inuitů a dalších původních obyvatel Kanady nezanechaly před příchodem Evropanů žádnou písemnou kulturu a zbývá po nich jen archeologická směsice kostí, kamenů a nejrůznějších artefaktů. Až příchod francouzských a později britských kolonizátorů jin přinesl – výměnou za bobří kožešiny – měděné konvice a pušky, deky a brandy, křesťanství, spalničky a neštovice. Poté co Amerika vyhlásila nezávislost, odešlo na sever do Kanady asi 40 000 loajalních občanů Nové Anglie, Němců z Pensylvánie a také řada indiánů a černých afrických otroků. Ve válce roku 1812 musela Kanada čelit náporu nepřátelství Spojených států. Američané byli přesvědčeni, že Britové podporují indiánské nájezdy na americké osady podél kanadské hranice. Britský Severoamerický zákon z roku 1867 vytvořil Kanadské dominium a Kanada tak měla svého prvního ministerského předsedu.
Napětí elektrického proudu je 110 až 120V, 60 cyklů, střídavý. Zástrčky jsou standardního amerického typu, takže evropští turisté, kteří s sebou mají elektrické spotřebiče, by si měli před odjezdem do Kanady zakoupit adaptér.
Oficiální jazyky jsou francouzština a angličtina. Kanadská angličtina se velice podobá americké. V Quebecku, kanadské frankofonní provincii, se místním lidem zavděčíte, když se pokoušíte mluvit francouzsky, i když umíte pouze „Bonjour“ nebo „Merci“. Kanadská francouzština se liší od francouzské podobně jako americká angličtina od britské.
Spropitné se na účtech v restauracích neuvádí, přesto se jako projev spokojenosti očekává. Číšník v restauraci předpokládá, že obdrží cca 10 až 15 % z ceny konzumace. Nosič na letišti a v hotelu požaduje 1dolar za zavazadlo. Průvodce očekává cca 10 %.
V Kanadě se většinou užívá metrický systém. Vzdálenosti a rychlost se počítají v kilometrech. Teplota se uvádí ve stupních Celsia. Při udávání váhy potravin a velikost oblečení se používá buď metrický nebo americkobritský systém. Hmotnost na obalech potravin je uváděna většinou v uncích – ounces nebo librách – pounds, ale také v gramech.
Ottawa – hlavní město Kanady má výhodnou polohu na hranicích mezi Ontáriem a Quebecem. Je to příjemné město, nabízející pěkné prostředí s parky a vodními cestami, prvotřídní muzea a osobité památky.
Quebec – historický střed města má něco z atmosféry francouzských přístavních měst u Atlantiku. Hlavní dominanta města Chateau Frontenac leží na vrcholu skály.
Vancouver – přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné klima a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral.
×

Vstup do termálních lázní Tabacón

Půl hodiny At

Pro milovníky minerálů a obdivovatele polodrahokamů je určen tento fakultativní výlet. Prohlédnete si přírodní naleziště polodrahokamů, budete se moci podívat, jak se opracovávají a případně koupit některé z výrobků z místní dílny.