VELKÝ OKRUH MEXIKEM

Krásy a atrakce centrálního Mexika a Yucatanu

Pojeďte s námi poznat a na vlastní kůži okusit opravdové Mexiko !! Velký okruh Vás provede plejádou největších atrakcí, přírodních zajímavostí a historických památek, které tato krásná země nabízí.

* Zájezd může být směrován opačně.

* Minimální počet 8 osob


Termíny a ceny

Termín Kód Dnů Odlet z Strava Cena Stav
21.04. - 10.05.2024 243101 20 Praha - Václav Havel snídaně 118 990 Kč
Uzavřený
16.09. - 05.10.2024 243102 20 Praha - Václav Havel snídaně 113 990 Kč
Objednat

Itinerář

01. den

PRAHA - MEXICO CITY

Odlet z Prahy do Mexico City. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování

02. den

MEXICO CITY - GUADALUPE

Okružní prohlídka Mexico s návštěvami známých pamětihodností včetně slavné baziliky svaté Panny Marie v Guadalupe. Odpoledne indiv. volno k samostatnému poznávání centra metropole.

TEOTIHUACAN

03. den

Časně odjezd do slavného Teotihuacanu. Prohlídka ruin města a zastávka v manufaktuře s ukázkami zpracování obsidiánu. Po návratu volno k návštěvě známého Antropologického muzea /vstup není v ceně, ale doporučujeme/.

04. den

TAXCO, ACAPULCO

Odjezd do historického města Taxco známého svými stříbrotepeckými manufakturami a uměleckou rukodělnou výrobou. Po prohlídce města budete pokračovat do slavného přímořského letoviska Acapulca. Ubytování v hotelu a okružní prohlídka městem do večerních hodin.

05. den

ACAPULCO

Celodenní volno v Acapulcu k relaxaci na pláži nebo k samostatnému poznávání slavného letoviska.

06. den

OAXACA

Náročný celodenní přejezd do jednoho z nejkrásnějších koloniálních měst - Oaxacy. Dle časových možností orientační pěší prohlídka večerního centra, ubytování.

07. den

MONTE ALBAN

Dopoledne pěší prohlídka centra města, chrámů a kostelů, poté návštěva nedalekých ruin slavného města Monte Alban. Pokračování cesty do města Tuxtla Gutierrez, ubytování v hotelu na cestě ve večerních hodinách.

08. den

SAN CRISTOBAL/CANYON SUMIDERO

Časně odjezd do Tuxtla Gutierrez, krátká zastávka. Pokračování do města San Cristobal de las Casas jedinečného svojí nedotčenou starobylou architekturou. Cestou možnost plavby na motorové kánoi kaňonem Sumidero – nezvyklým přírodním útvarem. Po návštěvě dvou diametrálně odlišných kmenových vesnic Zinacantan a San Juan Chamula příjezd do San Cristobalu, v podvečer prohlídka centra města.

09. den

AQUA AZUL, MISOL-HÁ

Celodenní přejezd do Palenque jedinečnou přírodou pralesa horami Sierra Madre, cestou návštěva kataraktů Aqua Azul s blankytně modrou vodou. Dalším zastavením bude vodopád Misol-Há v tropickém pralese a s trochou štěstí pozorování tukanů a papoušků. Ubytování ve večerních hodinách.

10. den

PALENQUE

Prohlídka jedinečné archeologické památky – ruin mayského města Palenque situovaných v tropickém pralese, pozorování opic a ptáků ve větvích. Pokračování cesty do města Campeche. Příjezd v pozdních hodinách, ubytování

11. den

UXMAL, MÉRIDA

Návštěva ruin mayského kultovního střediska Uxmal. Poté odjezd do Méridy, prohlídka koloniálního centra města, ubytování.

12. den

CHICHEN ITZÁ, COBÁ

Časně ráno odjezd do Chichen Itzá, prohlídka ruin slavného mayského města. Pokračování cesty do Cobá, kdysi sídelního města Mayů, z větší části dosud skrytého v pralese. Odtud v podvečer do Cancunu - perly Yucatánu na březích Karibského moře. 

Zobrazit více

13. den

CANCUN

Celodenní volno k relaxaci na jedinečné bílé pláži nebo u hotelového bazénu.

14. den

CANCUN

Celodenní volno k rekreaci.

15. den

TULUM, CHETUMAL

Časně odjezd do Tulumu – jedné z nejpohlednějších mayských památek  Yucatánu na břehu Karibiku. Prohlídka ruin, koupání v pohádkovém moři. Odpoledne pokračování cesty do Chetumalu, ubytování.

16. den

VILLAHERMOSA /LA VENTA/

Přejezd do města Villahermosa, ubytování a návštěva muzea La Venta s jedinečnou expozicí olméckých soch /vstup není v ceně, ale doporučujeme/.

17. den

COMALCALCO, VERACRUZ

Časně odjezd do Comalcalca, prohlídka archeologického naleziště Comalcalco. V podvečer příjezd do města Veracruz, ubytování. Volný večer k samostatné prohlídce centra.

18. den

PUEBLA, CHOLULA

Příjezd do koloniálního města Puebla, ubytování a do večerních hodin prohlídka města a jeho pamětihodností, návštěva slavné pyramidy Cholula.

19. den

MEXICO CITY – PRAHA

Přejezd do Mexico City, transfer na letiště a odlet do Prahy.

20. den

Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.


O zájezdu

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
 • letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům
 • 18x ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* se snídaní
 • program all inclusive během pobytu v Cancunu
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře vč. uvedených vstupů
 • služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců
 • komplexní pojištění - speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • pojištění storna zájezdu
 • stravu neuvedenou v itineráři
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu
 • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
 • event. nutná tranzitní víza pro cest do cílové destinace
 • poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/

Příplatky a slevy

 • příplatek za jednolůžkový pokoj - 31 400 Kč
 • pojištění storna zájezdů /ERV pojišťovna/ do 120 000 Kč - 3 190 Kč
 • pojištění storna zájezdů /ERV pojišťovna/ do 140 000 Kč - 4 690 Kč

 • sleva pro třetí osobu na pokoji - 3 900 Kč

Fakultativní akce

Fotogalerie

O destinaci

Mexiko

Mexiko je největším státem Střední Ameriky. Jeho území lemuje pobřeží, z části také díky dvěma velkým známým poloostrovům Baja California a Yucatan. Na západě jeho břehy omývá Tichý oceán na východě pak v Mexickém a Campéchském zálivu vody Karibského moře. Na severu Mexiko sousedí s USA, na jihu s Guatemalou a Belize. Krajina je extrémně hornatá se dvěma dlouhými pohořími jménem Sierra Madre.
Historie Mexika sahá až do prvního tisíciletí před naším letopočtem. První významnější civilizace byli Olmékové, kteří výrazně ovlivnili i mladší civilizace. Po nich následovala další významná civilizace – Mayové. Ti dosáhli pozoruhodných úspěchu: astronomové upravili kalendář do neuvěřitelně přesné podoby, matematikové začali používat „nulu“ a písaři vyvinuli epigrafický styl písma. Zároveň patřili mezi zakladatele několika městských států v nížinách jihovýchodního Mexika. Po nich následují Toltékové a Aztékové. V roce 1519 připlouvají k břehům Mexika Španělé a o dva roky později Hernán Cortes dobývá toto území pro španělskou korunu. Její nadvláda trvá 300 let. Písemnosti a knihy byly spalovány, zlaté ornamenty přetaveny na ingoty a odesílány do Madridu.
Mexiko je ohromná země s různými klimatickými podmínkami. Pobřežní oblasti se těší letnímu, téměř tropickému počasí s teplotami v rozmezí od 22°C do 32°C prakticky celý rok, jen v období od června do listopadu tu více prší.
Napětí v síti je 120 V o kmitočtu 60 Hz, zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrčky se dvěma plochými konektory. Pro evropské přístroje budete potřebovat vhodný adaptér.
Mexiko je největší španělsky mluvící země na světě. Kromě toho mexičtí indiáni hovoří 58 domorodými jazyky a dialekty a k tomu používají španělštinu jako obecně dorozumívací jazyk. V hotelích a podnicích orientovaných na turisty se domluvíte anglicky. Cestovní agentury a turistické kanceláře mohou zprostředkovat anglicky mluvící průvodce.
V Mexiku nejsou výdělky vysoké, a tak většina zaměstnanců ve službách musí spoléhat na spropitné. To platí zejména pro nosiče a číšníky. Nosiči dostávají od 5 do 10 pesos za zavazadlo, číšníci 10 až 20 % z ceny účtu, podle spokojenosti zákazníka.
Mexiko City – hlavní město a jedno z největších měst na světě, Díky své více než dvoutisícileté historii se město stalo kulturním a komerčním centrem dávné civilizace. Většina hlavních turistických atrakcí se nachází na pětikilometrovém úseku mezi parkem Bosque de Chapultepec a hlavním náměstím, zvaným Zócalo.
Teotihuacan – město založené před dvěma tisíci lety neznámým národem, leží severně od Mexico City a jeho pyramidy budí i po mnoha staletích respekt a úctu.
Chichen Itza – je největší a nejzachovalejší mayské město. Nejslavnější budovou je chrám hadího boha Kukulcána, který Španělé pojmenovali El Castileo. Tato devítistupňová pyramida dokládá, jak dokonale ovládali Mayové kalendář.
Cancún – pro většinu návštěvníků Mexika je hlavním turistickým centrem. Akvamarínová voda, bílý písek, luxusní hotely a bohatý noční život jsou neodolatelným magnetem pro více jak 2 miliony návštěvníků ročně.
×

Vstup do termálních lázní Tabacón

Půl hodiny At

Pro milovníky minerálů a obdivovatele polodrahokamů je určen tento fakultativní výlet. Prohlédnete si přírodní naleziště polodrahokamů, budete se moci podívat, jak se opracovávají a případně koupit některé z výrobků z místní dílny.