Z VANCOUVERU NA ALJAŠKU

Velká cesta za krásami severu 4.150 mil / 6.640 km

Bestseller pro milovníky přírody! Náš zájezd Vám nabízí průřez přírodou západní Kanady a Aljašky od pacifického pobřeží přes národní parky Rocky Mountains až po aljašské hory a mořské fjordy. Drsná severská příroda plná divokých zvířat Vás nemůže zklamat!!

* Zájezd může být směřován opačně.

* Minimální počet 6 osob.

* K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.

* K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.


Termíny a ceny

Termín Kód Dnů Odlet z Strava Cena Stav
08.06. - 28.06.2024 242301 21 Praha - Václav Havel Bez stravy 124 990 Kč
Uzavřený
27.06. - 17.07.2024 242302 21 Praha - Václav Havel Bez stravy 129 990 Kč
Uzavřený
18.07. - 07.08.2024 242303 21 Praha - Václav Havel Bez stravy 136 990 Kč
Vyprodaný
08.08. - 28.08.2024 242304 21 Praha - Václav Havel Bez stravy 136 990 Kč
Objednat
26.08. - 15.09.2024 242305 21 Praha - Václav Havel Bez stravy 126 990 Kč
Objednat

Itinerář

01. den

VANCOUVER 20 mil / 35 km

Odlet z Prahy do Vancouveru. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. /v některých termínech může být přílet směrován do Seattle!!/

02. den

VANCOUVER 50 mil / 80 km

Prohlídka Vancouveru zahrnující největší atrakce města – Gas Town, Canada Place, Stanley Park, Lions Gate a visutý most Lynn Bridge… v podvečer společně navštívíme vyhlídkovou věž, odkud je jedinečný rozhled po celém centru Vancouveru. 

03. den

VANCOUVER, SQUAMISH 55 mil / 90 km

Dopoledne volno v centru města. Fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a okolím, a novou atrakci Vancouveru „Fly Over Canada“- simulovaný let nad krásami Kanady v rozměru, který můžete vnímat všemi smysly. Odpoledne odjezd přes Horseshoe Bay k úchvatným vodopádům Shannon Falls, v podvečer ubytování v podhorském letovisku Squamish.

04. den

WHISTLER, KAMLOOPS, REVELSTOKE 360 mil / 580 km

Návštěva letoviska Whistler známého jako dějiště Olympiády 2010. Pokračovat budeme krásnou horskou přírodou do města Kamloops, ubytování v hotelu v Revelstoke.

05. den

NP MT. REVELSTOKE, GOLDEN, RADIUM HOT SPRINGS 175 mil / 280 km

V úvodu dne navštívíme horský národní park Mt. Revelstoke známý neskutečně barevnými horskými loukami a krásnými horskými traily. Jeden z těchto trailů společně absolvujeme, a poté se rozjedeme krásnou přírodou Rockies do horského městečka Golden.  Tady Vám fakultativně nabídneme návštěvu trailu po visutých mostech nad hlubokým kaňonem – velmi adrenalinový zážitek !! Podél řeky Columbia dorazíme odpoledne do místa ubytování v Radium Hot Springs. Odmítne někdo po tomto krásném dnu naše pozvání k večernímu posezení v horkých termálních pramenech ?

Zobrazit více

06. den

NP KOOTENAY, NP BANFF, CANMORE 150 mil / 220 km

Průjezd národním parkem Kootenay se zastávkami na jedinečných vyhlídkách a trailem do Marble Canyonu. Po příjezdu do národního parku Banff absolvujeme nejprve trail Johnstonovým kaňonem podél horské bystřiny ke krásným vodopádům, poté se rozjedeme do letoviska Banff. Prohlídka městečka a okolí, pokračování cesty do místa ubytování v předhůří Rocky Mountains.

07. den

JEZERA LOUISE, EMERALD, PEYTO 190 mil / 300 km

Den naplněný krásou kanadských Rockies. Ráno Vám nabídneme dechberoucí fakultativní let helikoptérou nad horským masívem. Hned poté vyrazíme k jezeru Lake Louise. Dále nás čeká návštěva peřejí Kicking Horse, fascinujících vodopádů Takakkaw a jezera Emerald Lake, kam si „odskočíme“ do sousedního národního parku Yoho. Šňůru jezerních perel završíme v pozdním odpoledni návštěvou sytě modrozeleného ledovcového jezera Peyto Lake obklopeného sytě zelenými lesy. Nocleh nás čeká v resortu ležícím v údolí mezi dvěma horskými masívy.

08. den

LEDOVEC COLUMBIA, NP JASPER 140 mil / 220 km

Celodenní průjezd po tzv. Glacier Highway lemované přírodou plnou horských štítů a alpinských ledovců. Čeká Vás návštěva ledovce Columbia/krátký trail k čelu ledovce/ a zastávka u vodopádů Sunwapta a Athabasca na stejnojmenné ledovcové řece. Po příjezdu do NP Jasper nás čeká trail Maligne Canyonem kolem divoké říčky, návštěva Pyramid Lake, a závěrem návštěva městečka Jasper. Ubytování ve večerních hodinách.

Zobrazit více

09. den

MT. ROBSON, PRINCE GEORGE 240 mil / 380 km

       Dopoledne Vám nabídneme plavbu na raftu po řece Athabasca/fakultativně/, poté se přesuneme do národního parku Mt. Robson, kterému vévodí stejnojmenný štít. Doporučíme Vám tu trail podél Robson River k jezeru Kinney. Poté se rozjedeme do místa ubytování v Prince George.

Zobrazit více

10. den

DEASE LAKE 600 mil / 960 km

Časně odjezd přes Fort Fraser a New Hazelton na západ. Celodenní putování kanadskými horami po kdysi zapadlé zlatokopecké cestě, nocleh v osadě Dease Lake. Připravte se na setkání s černými medvědy, jejichž množství je ve zdejší přírodě značné!!

11. den

WATSON LAKE, SKAGWAY 430 mil / 690 Km

Průjezd liduprázdnými horami podél Dease River na Alaska Highway, pozorování zvěře ve volné přírodě, návštěva Watson Lake a proslaveného „lesa tabulí“/kdo najde tabuli s logem America Tours, kterou jsme zde umístili před téměř dvaceti lety ?/. Odpoledne dorazíme po stopách zlaté horečky do slavného městečka Skagway /USA/ na břehu hlubokého fjordu. Zde nás po ubytování čeká prohlídka historického downtownu Skagway, a návštěva výchozího místa trailu k průsmykům Chilcoot a White Pass.                  

12. den

SKAGWAY, WHITEHORSE 240 mil / 380 km

Dopoledne přejezd do Whitehorse, hlavního města provincie Yukon. Průjezd jedinečnou přírodou s velmi pravděpodobným setkáním s medvědy a dalšími obyvateli zdejší přírody. Navštívíme také nejsevernější poušť světa u městečka Carcross. Příjezd do Whitehorse v odpoledních hodinách.   Po ubytování se ještě stihneme porozhlédnout v okolí – navštívíme Miles Canyon na řece Yukon, a seznámíme se se způsobem migrace lososů přes peřeje a umělá vodní díla. Tah lososů začíná cca v polovině srpna.

13. den

DAWSON CITY 350 mil / 650 km

Ráno odjezd do Dawson City, městečka proslaveného těžbou zlata na soutoku řek Yukon a Klondike. Cestou spatříte kdysi lodníky obávané peřeje Five Fingers. V odpoledních hodinách po příjezdu do Dawson City následuje ubytování a prohlídka městečka. Doporučujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v Severní Americe, a nezapomeňte ochutnat Dawsonskou specialitu – sourtoe cocktail!!

14. den

DAWSON, BONANZA, ELDORADO 60 mil / 100 km

Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vychutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zlatý nugget, doporučujeme posedět na břehu veletoku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procházce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdysi dno tohoto údolí obrátily mnohokrát naruby… Odpoledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky: Navštívíte proslulé zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vyzkoušet vlastní štěstí!! Údolím potoka Hunker Creek podél dosud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z  navštívených míst bude hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana Welzla na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcholu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Dawson City a okolí.

Zobrazit více

15. den

POKER CREEK, CHICKEN, TOK 200 mil / 320 km

Volné dopoledne v Dawsonu !! Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krásná cesta – Top of the World Highway. Tato zčásti prašná cesta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastickými výhledy stovek mil daleko na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA – Poker Creek. Územím zlatokopů budete pokračovat přes jedinou osadu, samozřejmě zlatokopeckou, na této cestě – Chicken – do městečka Tok ležícího na Alaska Highway, ubytování.

16. den

FAIRBANKS 220 mil / 350 km

Odjezd se zastávkami v osadách Delta Junction a North Pole /do domova Santa Clause, kterého navštívíme !!/ do nejsevernějšího bodu naší cesty – města Fairbanks. Prohlídka centra města, ubytování. 

17. den

NP DENALI 160 mil / 250 km

Odjezd do národního parku Denali, kde Vás čeká výlet busem správy národního parku /v ceně/. Pozorování divoké zvěře v neporušené přírodě a vycházky horskou přírodou do večerních hodin. Ubytování ve večerních hodinách.

18. den

TALKEETNA, ANCHORAGE 270 mil / 430 km

Přejezd do Anchorage, během něhož navštívíme Talkeetnu, výchozí místo horolezeckých výprav k masívu Denali. Zde Vám nabídneme jedinečný fakultativní let nad masívem Denali – nejvyšší hory Severní Ameriky.  Po příjezdu do Anchorage prohlídka tohoto největšího a nejdůležitějšího města Aljašky, návštěva největšího přístavu hydroplánů na světě na Lake Hood. Po ubytování v odpoledních hodinách indiv. volno. 

19. den

SEWARD, NP KENAI FJORDS 270 mil / 430 km

Celodenní výlet do přístavního a rybářského městečka Seward, výchozího místa k návštěvě národního parku Kenai Fjords. Po prohlídce městečka Vám nabídneme jedinečnou plavbu lodí do národního parku Kenai Fjords, domova nepřeberného množství mořských savců a ptáků, známého též krásnými ledovci v hlubokých fjordech/fakultativně, cca 6 hodin plavby lodí/. Po návratu do přístavu následuje návrat do Anchorage. Příjezd v pozdních hodinách. 

20. den

ANCHORAGE, odlet do Prahy 20 mil / 30 km

Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy /obvyklý je odlet ve velmi časných hodinách/.

21. den

Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.
Zájezd může být směrován i opačně.

O zájezdu

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky
 • 19x ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie
 • dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění - speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • pojištění storna zájezdu
 • vstupní formality tranzitní a cílové země
 • stravu
 • vstupy a fakultativní akce nezahrnuté v programu
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • eventuální palivové příplatky k fakultativním akcím
 • poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/

Příplatky a slevy

 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/ do 120 000 Kč - 3 190 Kč
 • příplatek za jednolůžkový pokoj - 41 200 Kč
 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/nad 120 000 Kč/osoba - 4 690 Kč

 • sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) - 6 700 Kč

Fakultativní akce

Plavba po zálivu Vancouver cca 50 minut | v ceně zájezdu Minimální počet účastníků: 0

Tato hodinová scénická plavba Vás provede kanadskou „Bránou do Pacifiku“ - zátokou Burrard. Na této plavbě Vás dostaneme do blízkosti mnoha nejznámějších památek Vancouveru. Plavba kolem slavného Stanley parku, rušného terminálu výletních lodí, velkolepého panorama města, historického Gastownu, úchvatného pohoří North Shore a mnoho dalších. Zakupte si nápoj z našeho plně zásobeného baru a užijte si výhledy z našich prostorných otevřených palub nebo se pohodlně usaďte dovnitř a relaxujte. Bez ohledu na to, kde sedíte - připravte si fotoaparáty! Nejlepší záběry Vancouveru pořídíte z paluby lodi brázdící vody zálivu !! Připravte se na jedinečný zážitek z plavby kolem jedinečného města.

Plavba na raftu po řece Athabasca cca 2 hodiny | 1 950 Kč Minimální počet účastníků: 0

Užijte si bezpečný rafting a scénickou plavbu po řece Athabasca, která je nazývána jako řeka kanadského dědictví a je na seznamu světového dědictví UNESCO. Průvodce s licencí národního parku poskytne komentář k přírodní historii Jasperu, zatímco bude bezpečně řídit a navigovat Váš raft po stejné trase, kterou používali „obchodníci s kožešinami“ před více než dvěma stoletími. Nebojte se, veslovat budou průvodci. Vy sedíte a užíváte si nádherné scenérie. Vždy existuje možnost vidět různé druhy divoké zvěře včetně losů, jelenů, kojotů, vlků, orlů, horských ovcí a medvědů. Plavba na zcela bezpečném raftu po řece Athabasca v Jasperu je jedinečným zážitkem, který Vám odkryje další z možných pohledů na fantastickou přírodu kanadských Rockies. Vyhlídková plavba je zcela nenáročná, vhodná i pro osoby se sníženou pohyblivostí a děti.

Výlet busem do NP Denali cca 5 hodin | v ceně zájezdu Minimální počet účastníků: 1

Pozorování přírody a divoké zvěře s několika zastávkami na focení.

Let Hydroplánem nad Vancouverem cca 25 minut | 3 700 Kč Minimální počet účastníků: 2

Jeden z nejautentičtějších zážitků západního pobřeží Kanady! Let hydroplánem Vám přiblíží to nejlepší z Britské Kolumbie. Cestování a samotný let hydroplánem je neuvěřitelný způsob, jak zjistit a poznat, kde se setkává město, voda a hory. Vancouver je krásné město, ale ještě krásnější je ze vzduchu. America Tours Vám nabízí dvojí vzrušení naráz: Jedinečné výhledy na město a okolí, navíc z paluby hydroplánu !! Zážitek, o který byste neměli přijít…

Lodní výlet do NP Kenai Fjords cca 6 hod. | 5 200 Kč Minimální počet účastníků: 2

Vaše dobrodružství v Kenai Fjords začíná v krásném rybářském přístavu Seward. Až nastane čas se nalodit, sejdete dolů do doku k naší lodi, kde Vás přivítá náš tým palubního personálu. Cesta začíná vyplutím z přístavu Seward - dávejte pozor na místního obyvatele orla bělohlavého! Odtud se různé prohlídky ubírají jiným směrem. Jak se Resurrection Bay otevírá do drsného Aljašského zálivu, prohlubuje se Váš obzor národního parku Kenai Fjords. Bez ohledu na druh prohlídky, budete mít spoustu příležitostí k pozorování divoké zvěře. Uvidíte úžasná skalnatá pobřeží, setkáte se s naším nadšeným a znalým palubním týmem, od kterého se dozvíte mnoho zajímavých informací. Spolu s našimi vášnivými kapitány prozkoumáte majestát, kterým jsou Kenai Fjords a národní park. Bez nadsázky jeden z nejsilnějších zážitků při návštěvě Aljašky. Plavba ze Sewardu, během které uvidíte nespočet vodních a suchozemských živočichů a ptáků, musí nutně překonat Vaše představy. Připravte se na setkání s vydrami, lachtany, lvouny, kosatkami, vorvani, kormorány a papuchalky. Budete pozorovat mořské orly hnízdící na malých ostrůvcích v moři a s trochou štěstí uvidíte medvěda lovícího na břehu ryby. Cílem výletu je mohutný ledovec, jehož části neočekávaně odpadávají do moře… Zkrátka šest hodin plavby pravou aljašskou divočinou !! V ceně lehký oběd na lodi.

Fly over Canada cca 10minut | 990 Kč Minimální počet účastníků: 1

Fly Over Canada využívá nejmodernější technologie, aby Vám byl poskytnut pocit letu. Budete sedět v našich pohodlných sedadlech, nohy Vám budou viset a ocitnete se před 20ti metrovým sférickým plátnem. Nyní můžete s naším letem odletět pryč na vzrušující 8. minutovou cestu po Kanadě z východu na západ. Speciální efekty, včetně větru, mlhy a vůně dohromady s kombinací s pohybem jízdy vytvoří nezapomenutelný zážitek. Sen o letu je starý jako sám čas. Podobně pohřbená hluboko v kanadské duši je touha cestovat po Kanadě od pobřeží k pobřeží. Tento úkol zaujal nejstarší průzkumníky i naše moderní hrdiny. Díky společnosti Fly Over Canada jsou představy a tajné sny skutečné. Od otevření v červnu 2013 přinesla společnost Fly Over Canada úsměvy více než dvěma milionům návštěvníkům všech věkových kategorií ze všech koutů světa. Během letu uvidíte řadu měst a výhledů typických pro Kanadu. Produkční tým společnosti dokázal vybrat 18 scén z více než 100 hodin záznamu, aby reprezentovali Kanadu v 8. minutách. Podle cestovatelského portálu Tripadvisor se jedná o jednu z nejlepších atrakci ve Vancouveru. Toto představení v kinosále se speciální obrazovkou přes 20 metrů (virtuální realita) trvá zhruba 8-10 minut, během kterých je Vám představeno to „nej“ z celé Kanady. Proletíte se nad zmrzlou krajinou v oblasti Hudsonova zálivu, nad ledovci a fjordy provincie Newfoundland, shlédnete pulsující velkoměsto Toronto v nočním hábitu, proletíte se nad Niagarskými vodopády, podíváte se na nekonečné prérie Alberty, kde uvidíte místní kovboje a honáky. Celé představení je doplněné působivou hudbou, která umocní Vaše dojmy z tohoto představení. Zhlédnutí tohoto krátkého filmu vřele doporučujeme všem turistům mířícím do Vancouveru.

Let letadlem nad NP Denali cca 75 minut | 9 990 Kč Minimální počet účastníků: 2

Tato základní vyhlídková trasa je určena každému, kdo má touhu objevit majestátní pohoří Denali. Poletíte až 10 kilometrů od vrcholku Denali a poté v letové hladině sestoupíte do úžasného amfiteátru Ruth a Velké soutěsky. Prohlédnete si ledovce Tokositna a Ruth, ostré hřebeny hory Huntington, visící ledovce lpící na hoře Hunter a slavný Moose's Tooth. Absolvujte tento 45 mil dlouhý vyhlídkový let, při kterém spatříte nekonečné ledové pláně a ledovce pohoří NP Denali. V průběhu letu spatříte ledovec Kahiltna, stejnojmenný světově proslulý základní horolezecký tábor, impozantní východní stranu hory Mount Foraker, mnoho bílých vrcholků a nejvyšší horu severní Ameriky Denali.

Vstup na vyhlídku Vancouver Tower cca 1 hodina | v ceně zájezdu Minimální počet účastníků: 1

Jedinečná vyhlídka na centrum města.

Let helikoptérou v NP Banff nad Rocky Monts cca 20 minut | 4 950 Kč Minimální počet účastníků: 2

Vaše dobrodružství potrvá asi 20 minut, během kterých poletíte helikoptérou a můžete pozorovat zářivé tyrkysové barvy jezer a spatříte drsné vrcholky Skalistých hor. Mnoho již bylo napsáno o kráse národního parku Banff. Jeho jezera s kýčovitě zelenou vodou a horské štíty… To vše můžete ještě lépe uvidět během letu helikoptérou nad skalnatými horami.

Fotogalerie

O destinaci

Kanada

Kanada leží v severní části Severní Ameriky. Atlantské pobřeží je velmi členité s fjordy a řadou ostrovů, podobně i tichomořské. Na západě území sahají do výšek Kordillery, ve středu planiny, na východě převažují nížiny. Je tu hustá říční síť s řadou jezer.
Podnebí severu je chladné arktické, ve středu kontinentální, u pobřeží přímořské vlhké. Změna nadmořských výšek a podnebí odpovídá i vegetace, která je rovněž různorodá – od tundry a lesotundry na severu až k lesům a prériím. V zemi se nachází řada národních parků nabízejících jinde neviděné překrásné přírodní scenérie.
Generace Inuitů a dalších původních obyvatel Kanady nezanechaly před příchodem Evropanů žádnou písemnou kulturu a zbývá po nich jen archeologická směsice kostí, kamenů a nejrůznějších artefaktů. Až příchod francouzských a později britských kolonizátorů jin přinesl – výměnou za bobří kožešiny – měděné konvice a pušky, deky a brandy, křesťanství, spalničky a neštovice. Poté co Amerika vyhlásila nezávislost, odešlo na sever do Kanady asi 40 000 loajalních občanů Nové Anglie, Němců z Pensylvánie a také řada indiánů a černých afrických otroků. Ve válce roku 1812 musela Kanada čelit náporu nepřátelství Spojených států. Američané byli přesvědčeni, že Britové podporují indiánské nájezdy na americké osady podél kanadské hranice. Britský Severoamerický zákon z roku 1867 vytvořil Kanadské dominium a Kanada tak měla svého prvního ministerského předsedu.
Napětí elektrického proudu je 110 až 120V, 60 cyklů, střídavý. Zástrčky jsou standardního amerického typu, takže evropští turisté, kteří s sebou mají elektrické spotřebiče, by si měli před odjezdem do Kanady zakoupit adaptér.
Oficiální jazyky jsou francouzština a angličtina. Kanadská angličtina se velice podobá americké. V Quebecku, kanadské frankofonní provincii, se místním lidem zavděčíte, když se pokoušíte mluvit francouzsky, i když umíte pouze „Bonjour“ nebo „Merci“. Kanadská francouzština se liší od francouzské podobně jako americká angličtina od britské.
Spropitné se na účtech v restauracích neuvádí, přesto se jako projev spokojenosti očekává. Číšník v restauraci předpokládá, že obdrží cca 10 až 15 % z ceny konzumace. Nosič na letišti a v hotelu požaduje 1dolar za zavazadlo. Průvodce očekává cca 10 %.
V Kanadě se většinou užívá metrický systém. Vzdálenosti a rychlost se počítají v kilometrech. Teplota se uvádí ve stupních Celsia. Při udávání váhy potravin a velikost oblečení se používá buď metrický nebo americkobritský systém. Hmotnost na obalech potravin je uváděna většinou v uncích – ounces nebo librách – pounds, ale také v gramech.
Ottawa – hlavní město Kanady má výhodnou polohu na hranicích mezi Ontáriem a Quebecem. Je to příjemné město, nabízející pěkné prostředí s parky a vodními cestami, prvotřídní muzea a osobité památky.
Quebec – historický střed města má něco z atmosféry francouzských přístavních měst u Atlantiku. Hlavní dominanta města Chateau Frontenac leží na vrcholu skály.
Vancouver – přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné klima a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral.
×

Vstup do termálních lázní Tabacón

Půl hodiny At

Pro milovníky minerálů a obdivovatele polodrahokamů je určen tento fakultativní výlet. Prohlédnete si přírodní naleziště polodrahokamů, budete se moci podívat, jak se opracovávají a případně koupit některé z výrobků z místní dílny.