PRŮVODCI

Služby českého průvodce AT spočívají v zajištění programu, organizaci ubytování a orientačním informování zákazníků o trase a jejích zajímavostech. Detailní informace poskytují turistická návštěvní centra, situovaná u všech zajímavých míst a na hranicích států. Zde průvodce poskytuje překladatelskou službu.

Průvodce až na výjimky nedoprovází zákazníky při letecké přepravě, ale čeká na přílet skupiny na cílovém letišti. Absolvuje potom se skupinou celý program včetně fakultativních akcí s výjimkou těch, kde jeho účast není nezbytná.

Naši průvodci jsou profesionálové ve svém oboru. Pravidelně prochází zkouškami a přezkoušeními, jsou přesně obeznámeni s trasoua programem každého zájezdu a ve většině případů naše vzájemná spolupráce trvá více než 10 let.

Cca 1 měsíc před odletem proběhne orientační meeting v Liberci.(seznámení s ostatními účastníky zájezdu, informace k trase, zodpovězení veškerých dotazů). Účast na tomto meetingu není povinná, ale velmi užitečná (zejména pro zákazníky s menšími cestovními zkušenostmi). Klienti, kteří se nemohou dostavit na schůzku, nabízíme možnost sledovat náš meeting ONLINE. Můžete nejen naslouchat, ale i klást otázky pomocí programu SKYPE. Nahrávka online meetingu bude k dispozici ke stažení ještě týden po datu konání. Více informací, zejména termíny meetingů naleznete na stránce On-line meetingy před zájezdy.