Pozemní dobrava v USA

Pozemní doprava je řešena v závislosti na povaze zájezdu, jeho časové náročnosti a počtu zákazníků v zájezdu. O použitém druhu dopravního prostředku jsou zákazníci informováni 1 měsíc před odletem.

AT používá pro jednotlivé zájezdy vozidla americké výroby, a to:

U vanů a minivanů platí pravidlo denního postupného střídání míst k sezení (kolování), aby všichni cestující měli stejné podmínky přepravy.

Transfery v severní Americe

TRANSFERY VE STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERICE