Pojištění

Zákazníci poznávacích zájezdů jsou pojištěni komplexním cestovním pojištěním zahrnující aktivní asistenci 24 hod. denně, léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, zpoždění zavazadel, odpovědnost za škody, pojištění přerušení cesty, kompenzaci nevyužité dovolené a zpoždění odjezdu, to vše podle podmínek ERV Evropské pojišťovny a.s. uvedených v katalogu AT.


Přesné podmínky pojištění pro poznávací zájezdy naleznete zde.

Přesné podmínky pro cestovní připojištění extra naleznete zde.


Pobytové zájezdy zahrnují pojištění zákazníků, obsahující aktivní asistenci 24 hod.denně a léčebné výlohy, to vše podle podmínek pojišťovny uvedených v katalogu AT


Přesné podmínky pojištění pro pobytové zájezdy naleznete zde.


AT nabízí a doporučuje zákazníkům cestovní připojištění pro individuální cesty.

Přesné podmínky pro cestovní připojištění extra naleznete zde.


AT má uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ úpadku podle zákona č. 159/1999 Sb. ve znění následných změn.


Smluvním partnerem pro pojištění zákazníků AT je ERV Evropská pojišťovna, a.s.