MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ

Minimální počet zákazníků AT stanovuje podle možnosti pozemní dopravy na:K ekonomickému využití dopravních prostředků může být zvolena kombinace prostředků pozemní přepravy (např. minibus + minivan, 2x minivan apod.).


Nebylo-li dosaženo minimálního počtu zákazníků uvedených u jednotlivých zájezdů, je AT oprávněna zrušit zájezd a o této skutečnosti informovat zákazníka, nejpozději však 14 kalendářních dnů před zahájením zájezdu.